Close

O společnosti

Podzemní i pozemní stavitelství.

Historie

Na trhu důlně stavebních prací působíme více než 20 let. Zaměstnáváme odborníky v oblasti rekonstrukcí vertikálních děl, vrtání, vybavování a výklizu porubů. V naší provozovně v Karviné se nacházejí skladové prostory a výrobní haly. Zde pak realizujeme, od projektování, přes výrobu a samotnou montáž, také ocelové konstrukce pro důlní i povrchové stavitelství. 

Prováděné práce
 • výroba ocelových konstrukcí
 • výroba potrubních tahů
 • svářečské a paličské práce
 • montáže ocelových konstrukcí
 • montáže potrubních řadů ( ocel, plast, sklolaminát )
 • montáže strojních technologií
 • rekonstrukce jam, šibíků, zásobníků
 • likvidace jam a důlních děl
Specializace
 • vertikální důlní díla
 • hutní provozovny
 • výškové stavby
 • podpovrchová díla ( kolektory )

Pro komplexní realizaci svých zakázek využívá středisko kapacit své dílny, kde je zajišťována výroba ocelových konstrukcí v objemu cca 30t/měsíc, a to jak pro realizaci důlních zakázek, tak povrchové stavitelství.
Výroba potrubních tahů DN 100 až DN 500 pro realizaci vlastních zakázek nebo jako externí dodávky. 

Veškeré ocelové konstrukce a výrobky, které jsou z této dílny expedovány, mají prvotřídní kvalitu, přesnosti a včetně samotné montáže pak splňují nejvyšší požadavky objednatelů. 

Pro výše uvedené činnosti disponuje dsp Ostrava, s. r. o. odbornými zaměstnanci, kteří mají osvědčení odborné způsobilosti k výkonu činnosti báňský projektant, bezpečnostní technik, mezinárodní svařovací technolog ( IWT ), státní svářeč, aj. 

Přehled činností při likvidaci jam
 • úprava příp. demontáž jámové výstroje dle způsobu navržené likvidace jámy
 • montáže jámových zátek
 • výroba a montáže stolic pro zásypové linky
 • montáže dopravních zásypových linek
 • zajišťování mechanismů pro zásyp jam, obsluhu deponie zásypového materiálu
 • dodávka betonu, CPS, realizace plavení a betonáže jámových zátek
 • plavení kanálů a podpovrchových prostor
 • výstavba podohlubňových a ohlubňových povalů
 • demolice objektů
Přehled provedených likvidací jam
 • Důl František, jáma F1, F2, F4
 • Důl Doubrava, jáma Do 1 Betina, Do 2, Do 3 Eleonora
 • Důl Dukla, jáma č.1, č.2, č.3
 • Důl Gabriela, jáma Gabriela 1, 2, 3
 • Důl 9. květen, Susto 1, Susto 3,  ve spolupráci s firmou Slezská důlní díla, a. s. 
Výpis z obchodního rejstříku