Close

Reference

Referenční listy za stavební práce. 


V letech 2003 – 2005
 • provádění inženýrské činnosti na stavbě Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy – stavba I kanalizační sběrače a stavba II-Kolektoru Centrum.
V roce 2005
 • pro VOKD, a. s., podílení se na realizaci důlně stavebních prací ve vertikálních dílech a dále realizování práce v horizontálních dílech.
V roce 2011
 • zmáhání důlního díla č. 11002 na Dole Karviná, lokalita ČSA.
 • ražba důlního díla č. 223 703 na Dole Karviná, lokalita ČSA.
V roce 2011 - 2012
 • montážní práce na přeložkách potrubí a kladení klimatizačního potrubí v jámě JAN, Důl Karviná.
 • příprava a provádění vrtných prací na jednotlivých pracovištích VOKD, a. s.
 • oprava a utěsnění výztuže jámy Darkov 1, Důl Darkov.
V roce 2012
 • kladení potrubí DN150 Victaulic na překladišti př. 1692, Důl Karviná.
 • demontáž roštů a plošin na opravě šibíku č. 932, Důl Karviná.
V roce 2012 - 2013
 • vyložení těžního zařízení III/6A na 4. patro, Důl Paskov.
V roce 2013
 • zajištění stability náraží na 4. patře jámy III/6, Důl Paskov.
 • zajišťovací práce na poškozené výztuži jámy Su-Sto I – vrtání a injektáže na opravě a zpevnění narušené výztuže.
 • vrtné a injektážní práce na opravě výztuže velkokapacitního zásobníku na 10. patře na Dole Darkov.
 • montáže a demontáže ocelových konstrukcí a oprava zařízení násypné stanice skipu jámy Mír 4, Důl Darkov.
V letech 2018 - 2021
 • podílení se na realizaci důlně stavebních prací spojených s přípravou a likvidací jam Su Sto I a Su Sto III a dále realizace prací ve vertikálních dílech.
V roce 2020
 • výstavba těžních šachtic úseku A a B na objektu SO 02 – Stoka A´´ pro stavbu kanalizace splašková Plesná.Všechny stavební práce byly provedeny řádně a odborně, v souladu s projektovou dokumentací, v požadované kvalitě a termínu.